Blog: Verduurzamen is een werkwoord

25-09-2018    12:05   |    Goedemorgen

Een weblog van Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Verduurzamen is een beweging, een proces, een werkwoord. Het houdt nooit op. Rabobank heeft de ambitie om bij de top van meest duurzame banken in de wereld te behoren. Inmiddels worden we door Sustainalytics gezien als ‘Industry Leader’ en staan we op de 5e plaats van 344 wereldwijde financiele instellingen. Maar adel verplicht!

Dat kan alleen als je zelf initiatieven blijft nemen om bijvoorbeeld de food- en agriketens versneld te verduurzamen. Rabo Development en Rabo Foundation stimuleren al jaren de zelfredzaamheid van meer dan 5 miljoen kleine boeren in vooral Afrika en Zuid Amerika.

In Nederland zetten we duurzaam bankieren op de kaart met o.a. de Rabo Impactlening (totaal € 300 mln), Rabobank Groen Obligatie (totaal € 500 mln), de jaarlijkse Rabo Duurzame Innovatieprijs en natuurlijk de Circulaire Economy Challenge (CEC). In samenwerking met MVO Nederland en KPMG zijn we bezig met de 13e regionale CEC in Nederland.

In verschillende regio’s stimuleren we bedrijven om te verduurzamen en is de ultieme doelstelling om volkomen circulair te ondernemen. Verduurzamen wordt ook steeds meer een onlosmakelijk onderdeel van onze bancaire propositie. We gaan verduurzamen meer belonen. Bedrijfsgebouwen en woningen met een gunstiger energielabel krijgen gunstiger financieringsvoorwaarden. Datzelfde geldt voor bedrijven die hun productieproces verder verduurzamen. We belonen in plaats van straffen.

In de glastuinbouw zien we grote verschillen. In de glasgroente zien we mooie initiatieven, waarbij het verminderen van het gebruik van plastic, verminderen van afvalstromen en in algemene zin, het reduceren van de Co2-footprint, belangrijke aandachtspunten zijn. Alternatieve verpakkingen worden getest, we zien groenteblends verschijnen en de energietransitie gaat met de omschakeling naar geothermie voorspoedig. In de sierteelt zijn de uitdagingen groter, omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog minder strikt wordt gehandhaafd dan bij glasgroente. Dat is een extra uitdaging.

Product Proof heeft in de sierteelt nu nog een smalle basis en gelukkig hebben leidende partijen in de sector, inclusief Rabobank, FSI 2020 omarmd. In 2020 heeft de sector de ambitie omarmd om 90% van alle planten en bloemen duurzaam te produceren en te verhandelen.

Maar waarom verduurzamen we eigenlijk? Het is geen doel; het is noodzakelijk om de wereld leefbaar te houden en een middel onze concurrentiepositie als BV Nederland te versterken. Vanuit intrinsieke overtuiging. Niet omdat het moet, maar omdat wij er in geloven. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...