Blog: 'Sneller verduurzamen biedt kansen!'

12-04-2018    10:37   |    Ruud van der Vliet

Een weblog van Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Minister Wiebes heeft de spreekwoordelijke ‘steen in de vijver’ gegooid. Inmiddels beseft iedereen dat we binnen enkele jaren daadwerkelijk naar alternatieve energiebronnen moeten overstappen. Ook in de glastuinbouw. Een enorme kans voor de F&A-sector.

Door versneld naar bijvoorbeeld geothermie en/of nieuwe kas- en groeiconcepten over te stappen wordt onze concurrentiepositie op langere termijn alleen maar beter. Duurzaam geproduceerde sierteelt- en glasgroenteproducten zijn straks de norm. De Retail stelt, helemaal terecht, steeds hogere eisen aan sierteelt- en glasgroenteproducten. Naast Tracebility is de uiteindelijke Footprint van elk product een belangrijke graadmeter. Voor de Retail en vervolgens ook voor de consument. Dus ook voor ons. Vandaag kunnen we onze Footprint niet of nauwelijks berekenen en laat staan communiceren.

Als minister Wiebes ons echt helpt met financiële en regeltechnische impulsen om versneld over te schakelen op geothermie dan is dat binnen enkele jaren ook echt mogelijk. Wiebes zal dan nadrukkelijk wel moeten meebetalen aan de noodzakelijke infrastructuur in de vorm van o.a. een warmterotonde. De sector is vervolgens best bereid om e.e.a. te beheren. We kunnen tegenwoordig ook CO2 afvangen uit de buitenlucht, maar dat is met de huidige tarifering nog niet rendabel, maar wel veel duurzamer. Ook daar is hulp van Wiebes nodig.

Wat kan de sector zelf doen? De logistiek in de keten kan d.m.v. blockchain-technologie oneindig veel efficiënter en duurzamer worden ingericht. We moeten volledig over naar biologische bestrijdingsmiddelen. Water en middelengebruik kunnen we verder optimaliseren. Verpakkingen kunnen 100% recyclebaar worden met misschien wel statiegeld. Verspilling van eindproducten dient geminimaliseerd te worden, waarbij reststromen omgevormd moeten worden tot grondstoffen.

Met verduurzaming kunnen we ongekende stappen zetten in het verder versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse F&A-sector. Dit moeten we niet vertalen in een nog lagere kost- en verkoopprijs. Maar naar een duurzamer verdienmodel met meer toegevoegde waarde naar de Retail en de consument.

We kunnen het samen, maar wel met een beetje hulp van minister Wiebes!    


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Digitaal loket kringlooplandbouw

Minister Schouten heeft een digitaal loket geopend 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Telers, boeren, vissers en andere...

LinkedIn: IJsjes scheppen

Terwijl buiten Koning Winter heerst, maakt Decorum er binnen een zomers feestje van met ijsjes op de IPM.

Tien jaar PlantgezondheidEvent

Plantweerbaarheid, gewasbescherming, biologische bestrijding, weerbare teeltsystemen: het zijn de onderwerpen die de afgelopen tien jaar...