Blog: 'Hoe versnellen we de energietransitie?'

08-06-2018    09:24   |    Goedemorgen

Een weblog van Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

De belangrijkste redenen om te versnellen is om enerzijds versneld minder afhankelijk te worden van het gas en anderzijds om een zo duurzaam mogelijk geteeld product te kunnen leveren, met een zo laag mogelijke CO2-footprint.

De brief van minister Eric Wiebes heeft ook de glastuinbouw echt wakker geschud. De meest energie-intensieve HID-bedrijven moeten al in 2022 zonder gas kunnen produceren. Deze 200 bedrijven gebruiken 3 miljard m3 gas, ongeveer evenveel als de glastuinbouw vandaag de dag gebruikt. Het kabinet wil dat de glastuinbouw versneld naar 2 miljard m3 gaat.

Hoewel in de glastuinbouw door ondernemers hard gewerkt wordt aan de noodzakelijke energietransitie is de vrijblijvendheid er door de brief van Wiebes wel vanaf. Ondernemers zijn altijd op zoek geweest naar mogelijkheden om energie te besparen of op andere wijze de energievoorziening op te lossen. Vaak wel met een bedrijfseconomische insteek. Logisch ook. Nu spelen er ook andere overwegingen.

De beschikbaarheid van relatief goedkoop aardgas op langere termijn is in het geding en/of zal naar verwachting fors duurder worden. De overheid zal daar ook strakker op gaan sturen. Ook zullen de retail, consumentenorganisaties en consumenten zelf steeds meer de CO2-footprint van een product mee laten wegen bij hun keuzes. De consument kiest steeds meer voor duurzaam geproduceerde producten.

De noodzakelijke versnelling gaat niet met de ‘kaasschaaf’-methode. De glastuinbouw zal ingrijpend overstag moeten: nieuwe (veel beter geïsoleerde) kassen en inzet van andere energiearme teeltconcepten, waar mogelijk op geothermie overstappen in combinatie met CO2 afvangen uit de buitenlucht, waar mogelijk solar-systemen in kasdekken en op gebouwen aanbrengen, verdere robotisering van arbeid, minder transportbewegingen en/of logistiek via blockchain-technieken optimaliseren, waar mogelijk en interessant ‘local-for-local’-produceren en afval- en reststromen minimaliseren en maximaal verduurzamen. En dan nog snel ook want de consument wacht niet!


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...