Blog: Er is veel meer aan de hand!

21-11-2018    08:35   |    Goedemorgen

Een weblog van Hans Ligtenberg. Hij is oud-docent Groene bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Delft. Deze weblog schreef hij exclusief voor Goedemorgen.

Recent heeft Cees Veerman zijn zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen binnen de tuinbouwsector. Mijns inziens zeer terechte opmerkingen. ‘Of het Westland over 20 jaar nog tuinbouw heeft’ is een stevige vraagstelling waarvan ondernemers toch wat onrustig slapen, stel ik mij zo voor. Ook vind ik het commentaar van de heer Veerman toch erg intern gericht. Het gaat om herstructurering binnen de sector, nauwelijks nieuwbouw, energietransitie en klimaatdoelstellingen. Bijna 75% van de tuinders is ouder dan 55 jaar en heeft geen opvolger.

Daarbij gaf de heer Weverling (Tweede Kamerlid) nog even aan dat het kennisniveau van Den Haag inzake de tuinbouwsector bedroevend is. We moeten trots zijn als een van de belangrijkste agro-sectoren van Nederland in politiek Den Haag iets hoger op de agenda komt. Beide beelden zijn somber en daar zit ‘m nou net de kneep. We zijn van glas, transparant, maar schermen alles af en zijn verbaasd dat niemand weet wat we doen.  Er speelt veel meer dat bedreigend is voor de sector in het Westland.

De omliggende gemeenten Delft, Den Haag en Rotterdam zitten met enorme woningbouwopgaven. Er moet veel nieuw gebouwd worden in de gehele Randstad. Rotterdam wil het Midden-Delfland behouden als een soort groene long voor de stad en in de Randstad is het Groene hart onaantastbaar. Alle gebieden rondom hebben zo hun eigen zorgen. Ik kan mij niet voorstelen dat zij niet over hun eigen grenzen kijken en zoeken naar oplossingen. 

De verkeersdrukte neemt enorm toe in de metropoolregio en zeker rond het Westland. Het grappige is dat we het allemaal te vol en te druk vinden in de Randstad, maar we willen er allemaal graag werken en wonen.

Onze sector maakt prachtige producten, waarvan 80% voor de export, maar wel op de duurste grond in de Randstad. En niet alleen politiek Den Haag, maar ook de gemeenten Den  Haag, Delft en Rotterdam hebben geen flauw idee wat er allemaal in het Westland gepresteerd wordt. Het imago van onze producten is geweldig, maar als sector zijn we volslagen onbekend en komen te vaak negatief in het nieuws. Iedere onderneming of sector moet uiteindelijk kunnen rekenen op draagvlak binnen de samenleving. Ook het Westland heeft een “licence to operate” vanuit haar omgeving nodig om zich verder door te kunnen ontwikkelen. De Randstadburger zit niet te wachten op nog meer vrachtverkeer, nog meer buitenlandse medewerkers (zo ook de gemeente Westland zelf) en nog meer lichtvervuiling. Er is sprake van mooie bouwlocaties waar nu, volgens vele Randstedelingen, lelijk glas staat. Trouwens, zij zeggen transparant te zijn maar ondertussen kalken we alles dicht.

Het zou mooi zijn als het Westland een soort aaibaarheidsfactor zou kunnen ontwikkelen, waar ook de bewoners van de Randstad trots op zijn.

Volgens mij is er nog heel veel te doen!


Reacties (2)

Bob van Leur at 21.11.2018

Dag Hans, sinds kort ben ik werkzaam in deze mooie tuinbouwsector en jouw woorden slaan de plank volledig 'raak'! Goed stuk!

Rob Baan at 21.11.2018

Hans, dat over Veerman en die oude kassen, daar ben ik het niet over eens.
Mijn oudste (huur) kas is ouder dan jij. Met een innovatief product kunnen we daar nog steeds goed geld in verdienen.
Het Westland moet juist de toeleverancier van de bijzondere producten worden. Die speciale roos, -paprika, rare tomaat, unieke gerbera. De handel van het Westland moet die specialiteiten kakelvers over de wereld sturen.
De grote teelten lange lanen massa = kassa moeten in heel efficiënte grote kassen staan want elke 0,1 ct telt. Zulke kassen horen en passen niet op de duurste grond met de duurste arbeid.

Heel de wereld kakelt over Urban Farming. De meest dure constructies worden op daken geplant. Nu hebben we de ultieme Urban Farming met honderden jaren ervaring, gaan we over huizenbouw beginnen.

Ik geloof heilig dat de 2500 Ha Westland en de 1000 ha Oostland bestaansrecht hebben. Veel arbeid beschikbaar, warmteclusters en tuinbouw/stadsverwarming.

En dat we ons niet goed verkopen tja dat weten we onderhand nou wel. Doe daar dan wat aan.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...