Blog: Bereid u voor!

03-10-2018    09:54   |    Goedemorgen

Arne van Aalst, sales director Noordwest-Europa bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs, schreef deze blog exclusief voor Goedemorgen.

Er wordt wat afgeschreven in allerlei vakbladen en overige media over pesticiden.In het Europees Parlement (EP) is eerder deze maand een resolutie aangenomen waarmee de Europese Commissie opgeroepen wordt tot een onmiddellijk verbod op verschillende pesticiden.

Wat gaat dat voor u en voor ons betekenen? Zoals ik het gelezen heb, is de kans groot dat stoffen waaraan getwijfeld wordt, die mogelijk van invloed zijn op de volksgezondheid, snel gesaneerd kunnen gaan worden. Ik ben onvoldoende op de hoogte om hier echt inhoudelijk op in te gaan maar wat ik wel voorzie, is dat het voor de Nederlandse telers opletten geblazen wordt.

Recentelijk zijn er in Nederland voor bepaalde teelten nieuwe chemische gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Dit om onder andere witte vlieg en andere zuigende insecten de wacht aan te zeggen. Laat ik voorop stellen dat ik voorstander ben van een evenwichtig middelenpakket zodat de boer en tuinder zijn of haar gewassen maximaal kan beschermen, vanzelfsprekend vanuit het oogpunt van voedselveiligheid. Maar het gaat er niet om wat ik wil of denk, het gaat erom wat de publieke opinie vindt.

De overgrote meerderheid is tegen het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en heeft geen enkele clou wat het voor de voedselbeschikbaarheid zou kunnen betekenen als alle chemische gewasbeschermingsmiddelen zouden verdwijnen. De kans is zeer groot dat onder druk van de publieke opinie, overheden zoals het EP, chemische middelen zullen gaan schrappen en mogelijk sneller dan u lief is!

Wees dus gewaarschuwd en bereidt u hierop voor door meer te kijken naar alternatieven. De producenten van (biologische) alternatieven zijn druk bezig met het kweken en produceren hiervan. Laat u zich hierover informeren voordat het u straks overvalt!


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...