Blog: Als het kalf verdronken is, dempt men de put

17-09-2018    06:05   |    Goedemorgen

Een weblog van Ronald Kloppenburg, Export Sales Manager bij Luiten Greenhouses, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Op woensdag 5 september 2018 las ik onderstaand artikel:

"Er komt extra capaciteit en geld vrij voor de strijd tegen Poolse arbeidsmigranten die frauderen met werkloosheidsuitkeringen, dat zegt Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister noemde de fraude schokkend en onacceptabel."

Op maandag 3 september onthulde het programma Nieuwsuur een zeer ernstige fraudezaak door Poolse arbeidsmigranten. Het hele land uiteraard in rep en roer en de immer weer terugkerende algemene vraag: ‘Hoe kunnen ze dit toch doen?’ wordt door velen gesteld. ‘De Poolse immigranten, wat een profiteurs!’ is direct het oordeel van velen. De hardwerkende Nederlander draagt veel belasting af en voelt zich meer dan ooit bestolen.

In onze huidige wereld kom je met geld (helaas) heel veel stappen verder dan zonder geld. Reden van veel, minder bedeelde, medemensen uit "minder welvarende" gebieden om naar het welvarende Nederland af te reizen. Huis en haard achter te laten teneinde, na een aantal jaren, een betere toekomst op te bouwen in hun eigen land. Eigenlijk heel prachtig dat wij zo’n welvarend land kunnen zijn die deze mensen die mogelijkheid kunnen bieden. Wij zijn voortdurend op zoek naar hardwerkende en welwillende mensen die ons helpen het complete arbeidsproces binnen onze onderneming rond te krijgen.

In Nederland hebben we (nog steeds) te maken met een behoorlijke groep werkelozen of arbeidsongeschikten. Een groot deel ervan heeft niet de mogelijkheid om te kunnen werken vanwege psychologische, fysieke of andere mogelijke problemen en een ander deel… tja, ik wil er liever niet over nadenken. Zij weet wegen te bewandelen waarbij soms levenslange sponsoring door de staat gewaarborgd is. Dit terwijl zij zeker in staat zijn te kunnen bijdragen aan onze gezamenlijk productieproces.

We hebben dus een tekort aan (welwillende) arbeidskrachten die ons ‘zeer welvarende’ land nog welvarender helpen maken. Sinds vele jaren werken er Poolse arbeidsmigranten in ons land waarvan de meesten een zeer positieve indruk achterlaten. Dat deze Poolse arbeidsmigranten rechten hebben gekregen in ons land is dan ook niet meer dan normaal. Eén van die rechten is dat buitenlandse medewerkers die in Nederland wonen recht hebben op een WW-uitkering als zij werkloos worden. Wanneer zij terug willen gaan naar het land waar zij vandaan komen is het zelfs mogelijk de uitkering mee te nemen. Uiteraard dient dit in overleg te gebeuren met de Rijksoverheid en wordt dit individueel vastgesteld.

Nu blijkt (ach, het was al wat langer bekend) dat Poolse arbeidsmigranten de eenvoudige mogelijkheid krijgen om op grote schaal te frauderen. We kijken hen daar op aan maar zouden zij dit allemaal echt, willens en wetens, hebben gedaan? Stel, u hoort van een bevriende relatie of wordt benaderd door een tussenpersoon die aangeeft dat er een blijvende mogelijkheid is om, indien men teruggaat naar het land van herkomst, vanuit Nederland gesponsord te worden door storting van een bepaald bedrag per maand. Oké, u dient dan een deel van dat bedrag aan deze tussenpersoon af te dragen voor de werkzaamheden die zij hiervoor moeten doen. Of je de jackpot wint lijkt mij. Denkt u nu werkelijk dat iedere genoemde "frauduleuze Poolse arbeidsmigrant" volledig op de hoogte is van al onze regels en wetten?

Het zijn mijns inziens de malafide tussenpersonen die dondersgoed de mazen van onze wetten kennen en die ogenschijnlijk eenvoudig de gevoelige mensen weten te bespelen. Zo gaat dat nu eenmaal in deze wereld. Ik vind het persoonlijk kwalijker dat dit hele verhaal schijnbaar in 2012 (wellicht al 2009) bekend was binnen het UWV. Wanneer op dat moment was ingegrepen had men nu de negatieve reclame ten aanzien van de Poolse arbeidsmigranten niet zo hoeven op te blazen en hadden ook niet alle Poolse arbeidsmigranten over één kam geschoren hoeven te worden. Nogmaals, het is een zeer beperkte groep fraudeurs die nu wordt aangepakt en dat is niet meer dan billijk.

Na dit 'schokkende' nieuws komt er nu dus extra capaciteit en geld vrij voor de strijd tegen het frauderen met werkloosheidsuitkeringen. Zodra er in onze samenleving zaken als deze door de media naar buiten worden gebracht, gaan we actief aan de slag om vooral niet nog meer gezichtsverlies te leiden. We gaan de put dempen als het kalf al verdronken is.

Ik noem voornoemde een zeer slechte uitvoering van het bewaken van een goed arbeidsproces. Ik ben dankbaar te kunnen vermelden dat ik dagelijks in een omgeving bezig kan zijn waarin de focus ligt op voorkomen in plaats van genezen. Dat scheelt het extra werk van het dempen van de put.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...