Energie-efficiëntie tuinbouw 56% beter

15-05-2014    09:11

De glastuinbouw haar energie-efficiëntie met maar liefst 56% verbeterd door het installeren van warmtekrachtcentrales en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en warmteopslag.

Dat en andere maatregelen die zijn genomen in de deelsectoren zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwbedrijven goed op weg zijn om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen. De land- en tuinbouwsector produceert in Nederland al jaren meer elektriciteit dan ze verbruikt.

Dat blijkt uit de rapportage Energie en klimaat in de Agrosectoren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het LEI Wageningen UR die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De rapportage beschrijft de voortgang van het in 2008 afgesloten convenant 'Schone en zuinige agrosectoren'. De voor 2020 gestelde doelen voor het terugdringen van CO2 en overige broeikasgassen zijn al grotendeels bereikt. De gerealiseerde energiebesparing komt met een percentage van 2,9 op jaarbasis ruimschoots uit boven de doelstelling van 2% per jaar uit het convenant. De energie-efficiëntie is al met 48% verbeterd. Dankzij windmolens en biomassa levert de landbouwsector 42% van de productie van hernieuwbare energie in Nederland.

De afzonderlijke agrosectoren leggen verschillende accenten. Zo heeft de glastuinbouw haar energie-efficiëntie met maar liefst 56% verbeterd door het installeren van warmtekrachtcentrales en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en warmteopslag. De melkveebedrijven hebben de uitstoot van CO2 met éénderde teruggedrongen tot 1,4 kilo per kilo melk. Het energieverbruik in de vleeskuikenhouderij daalde met maar liefst 43%. Van de varkensbedrijven heeft 72% energiebesparende maatregelen genomen. Akkerbouwbedrijven hebben veel geïnvesteerd in wind op land en leveren daarmee een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Kunstige cyclamen

Cyclamen vormen hét visitekaartje van Schoneveld Breeding. Met een nieuwe visualisering voor de eigen Superserie weet het bedrijf op...