Biobest over Nutrimite

30-11-2018    10:12   |    Goedemorgen

Biobest Nederland heeft 141 Nederlandse NutrimiteTM gebruikers ondervraagd over het product. Het voedingssupplement NutrimiteTM, op basis van Typha pollen werd in 2013 door Biobest op de markt gebracht. NutrimiteTM stimuleert de populatie-opbouw en verbetert de verspreiding van roofmijten in het gewas.

Een derde van de gebruikers verleende zijn medewerking aan dit onderzoek. Het merendeel van de ondervraagden gebruikt NutrimiteTM voor het bijvoederen van A. swirskii, gevolgd door A. montdorensis en op de derde plaats A. degenerans. In Nederland wordt NutrimiteTM voornamelijk gebruikt in paprika, potplanten, komkommer en snijbloemen.

82% Van de NutrimiteTM gebruikers geeft aan tevreden te zijn met de werking. Een meerderheid van de NutrimiteTM gebruikers geeft aan dat dankzij NutrimiteTM de roofmijtenpopulatie in hun gewas met 25% of meer toenam.

In de paprikateelt is 90% van de huidige gebruikers tevreden is met de resultaten. NutrimiteTM wordt er voornamelijk toegepast gedurende de eerste twee tot zes weken. Het uitzetten van de roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. degenerans) alsook het verblazen van NutrimiteTM worden als relatief tot zeer gemakkelijk beoordeeld.

In de potplantenteelt geeft 66% van de respondenten aan hun roofmijten bij te voeren met NutrimiteTM. De meerderheid daarvan voert er de ingezette roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. montdorensis) elke 14 dagen bij. Ook bij de potplantentelers wordt het verdelen van NutrimiteTM als relatief tot zeer gemakkelijk beoordeeld.

In de snijbloementeelt voert het merendeel van de ondervraagden de roofmijtenpopulatie bij. In de meeste gevallen worden de roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. montdorensis) elke 14 dagen bijgevoerd. Een enkeling voert enkel vlak na het uitzetten van de roofmijten bij. Telers nemen een groei van 15 tot 75% van de roofmijtenpopulatie waar wanneer ze NutrimiteTM gebruiken en zijn over het algemeen dan ook zeer tevreden. Als voornaamste reden waarom NutrimiteTM niet meer gebruikt wordt, wordt aangegeven dat de roofmijten in de zomerperiode over voldoende prooien beschikken zodat er bijgevolg ook niet bijgevoerd moet worden.

In rozen geven de telers aan dat ze de impact van NutrimiteTM op de E. gallicus-populatie moeilijk in cijfers kunnen uitdrukken, maar over het algemeen zijn deze telers tevreden over het product.

Er was ook nog een positieve ervaring met NutrimiteTM in de vollegronds groentezaadteelt. Een teler die wekelijks NutrimiteTM toepast, ziet zijn swirskii-populatie gemiddeld met 20% toenemen en is hier zeer tevreden over, aldus Biobest


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...