Financiële bijdrage projecten emissiebeperking

09-11-2017    10:24   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen, helpen de waterschappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Dit doen zij vanuit een gezamenlijk fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’. Wie een projectidee heeft, kan die indienen bij de beoordelingscommissie voor 7 december om zo in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning voor dat project.

Het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ heeft een looptijd tot en met 2019. De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het fonds namens de waterschappen. Drie keer per jaar is het mogelijk om aanvragen voor een financiële bijdrage in te dienen. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen die beoordelen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is.

De projecten moeten bijdragen aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanuit glastuinbouwbedrijven. Groepen telers die concreet aan de slag gaan met dit onderwerp hebben voorrang. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Ook blijft er ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw.

Tot nu toe zijn vanuit dit fonds al diverse projecten financieel ondersteund. Hiermee is veel kennis ontstaan over manieren om de emissies vanuit de glastuinbouw terug te dringen.

Meedoen?
Voor 7 december 2017 ontvangt de beoordelingscommissie graag projectvoorstellen die in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds. Kijk hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@spam-protectstowa.nl.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Toelating Admire vervalt

Bayer vraagt geen herregistratie van imidacloprid aan als gewasbeschermingsmiddel in de EU. De EU-lidstaten...

Dag van de Bierblikjes!

In het intro van deze nieuwsbrief schreven we al dat het vandaag de Dag van de Pindakaas is. Maar het blijkt...