AgriportA7 moet omschakelen naar hoogcalorisch gas

10-12-2018    10:35   |    Goedemorgen

Glastuinbouwcluster Agriport A7 staat in de top 9 van minister Wiebes van grootverbruikers van laagcalorisch gas die uiterlijk in 2022 omgeschakeld moeten zijn naar hoogcalorisch gas. Dit is een onderdeel van het plan dat hij presenteerde om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk terug te dringen.

Eerder werd een vijftal glastuinbouwclusters door het ministerie benaderd om plannen te maken voor omschakeling in 2022. Deze werden de afgelopen maanden ontwikkeld maar op één na hoeven deze niet uitgevoerd te worden.

LTO Glaskracht Nederland blijft contact onderhouden met AgriportA7 over de verdere aanpak. Zo hebben LTO Glaskracht Nederland, Agriport A7 en enkele andere partijen deze week in een brief aan het ministerie gevraagd om garanties op de kwaliteit van het te leveren H-gas. Hiermee kunnen de ombouwkosten aanzienlijk beperkt worden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Digitaal loket kringlooplandbouw

Minister Schouten heeft een digitaal loket geopend 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Telers, boeren, vissers en andere...

LinkedIn: IJsjes scheppen

Terwijl buiten Koning Winter heerst, maakt Decorum er binnen een zomers feestje van met ijsjes op de IPM.

Tien jaar PlantgezondheidEvent

Plantweerbaarheid, gewasbescherming, biologische bestrijding, weerbare teeltsystemen: het zijn de onderwerpen die de afgelopen tien jaar...