Verrassende resultaten in Bromelia-onderzoek

21-08-2019    10:05   |    Kas als Energiebron

Meer licht geeft een forse toename in plantgewicht en de temperatuur heeft weinig effect op de biomassatoename. Dat zijn de verrassende resultaten van het onderzoek Plantbalans Bromelia, uitgevoerd door Plant Lighting.

Bromelia is een tropisch gewas dat in Nederland wordt geteeld bij een relatief lage temperatuur (21°C in de winter) en bijbelicht met slechts ±40 µmol SON-T. Een efficiënte energiebenutting vindt plaats als aanmaak van assimilaten (source) en vraag naar assimilaten (sink) in balans zijn.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de source en sink zich verhouden bij de C3-soorten Guzmania Ostara en Vriesea Evita. De twee soorten zijn dertig weken lang geteeld bij drie temperaturen (21, 24 en 27˚C overdag) en drie intensiteiten bijbelichting (breedband LED 40, 80 en 120 µmol). Van alle achttien resulterende behandelingen zijn source- en sink-eigenschappen bepaald door uitgebreide metingen van onder andere de fotosynthese, lichtonderschepping en driewekelijkse metingen van drooggewicht en bladoppervlakte.

Source-gelimiteerd
Verrassend genoeg blijkt dat het gewas onder de winterse proefomstandigheden vooral source-gelimiteerd is; de temperatuur had weinig effect op de biomassatoename. Meer belichting gaf een forse toename in plantgewicht. Tot 80 µmol bijbelichting was de lichtbenutting voor groei even hoog als bij 40 µmol. Bij 120 µmol nam het rendement van de lichtbenutting voor groei iets af.

Lees hier meer over het onderzoek


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws