Zorg over vrije handel

19-09-2018    14:07   |    Goedemorgen

LTO Glaskracht Nederland is bezorgd over de nog ongewisse uitkomst van de aanstaande brexit. De effecten van de brexit en van oplopende handelsconflicten in andere delen van de wereld vormen een bedreiging voor de vrije internationale handel.

Recente berekeningen voorspellen 6% kostenstijging als gevolg van de brexit. Een dergelijke verzwaring van lasten is funest voor de glastuinbouw, waarin alle bedrijven zo sterk afhankelijk zijn van de internationale markt. Een dergelijke lastenverzwaring zet de bedrijfsresultaten en de werkgelegenheid zwaar onder druk. Tegen die achtergrond roept LTO Glaskracht Nederland het kabinet op alles op alles te zetten voor een zo soepel mogelijke brexit met minimale handelsbelemmeringen.

Budget voor sierteelt

De Nederlandse sierteeltsector onderscheidt zich door het brede assortiment snijbloemen. Het kabinet komt deze sector tegemoet door aandacht te hebben voor kleine toepassingen, dat stelt LTO Nederland. "Dit biedt kansen voor de omschakeling naar een duurzame teelt met minimale chemie. Het ministerie van LNV stelt budget beschikbaar voor kennisontwikkeling op het terrein van plantgezondheid. Dit is cruciaal voor verdere vergroening van de teelt. Wij vertrouwen erop dat LNV mede investeert in de ambities van de glastuinbouwsector om de weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten", aldus LTO Nederland.


Waterkwaliteit blijft speerpunt

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor verbetering van de waterkwaliteit. Voor glastuinbouwondernemers is dit positief nieuws. Diverse projecten die al in de steigers staan, hebben een extra bijdrage absoluut nodig om de onrendabele top te financieren. Dit biedt voor de glastuinbouw kansen om op korte termijn flinke stappen te zetten in het verbeteren van de waterkwaliteit. LTO Glaskracht Nederland hoopt daarnaast dat het kabinet de beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen meer aan elkaar koppelt. Bijvoorbeeld door een extra zuiveringsstap bij de rioolwaterzuiveringen.
Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Groentetuin op postzegelformaat 19-10-2018    11:27
Robotisering paprika-oogst grote uitdaging 19-10-2018    10:47
Escaperoom in de kas? 19-10-2018    10:29
Wil jij voor 1 dag CEO zijn? 19-10-2018    10:26
Gedoogd wonen glastuinbouwgebied 19-10-2018    10:05
Op tv: commercial Bedankt plant! 19-10-2018    09:58
Vacaturevideo: wat voegt het toe 19-10-2018    09:39
Vuurwerk in de kas 19-10-2018    09:31
Wie wint de MKB Prijs 2018? 19-10-2018    09:25
Nieuw label voor CC-container 19-10-2018    09:18
  Ga naar het nieuwsarchief