Laatste kans inspraak Milieukeur

16-10-2017    09:45   |    KAS TuinbouwCommunicatie

In de herziene Milieukeurcriteria die per 1 januari moeten ingaan, komt de focus geheel te liggen op milieu-impact. De eisen die voorheen in de criteria werden gesteld voor ‘Werkomstandigheden’ en ‘Voedselveiligheid’ komen te vervallen. Dit is één van de voorgestelde wijzigingen in de uitgebreide herziening Milieukeur Plantaardige producten. Op 9 november houdt SMK een openbare hoorzitting over de nieuwe criteria en dit is tevens de laatste inspraakmogelijkheid op de vernieuwing van de Milieukeurstandaard.

De herziening van de criteria richt zich op betere werkbaarheid, opschaalbaarheid en mogelijkheid tot internationale verbreding van Milieukeur. Naast dat de criteria die voorheen gesteld werden voor ‘Werkomstandigheden’ en ‘Voedselveiligheid’ komen te vervallen, zijn er nog meer belangrijke veranderingen.

Nieuwe methodiek gewasbescherming
Zo is het voorstel één Milieukeur certificatieschema te krijgen voor diverse plantaardige producten, met een beperkt aantal specifieke eisen (bijv. voor open/bedekte teelt, substraatteelt/grondgebonden teelt). Ook zal er een harmonisatie komen met andere certificaten zoals GlobalG.A.P. ten behoeve van efficiëntie tijdens de audits. Verder komt er een nieuwe methodiek voor gewasbescherming die geldt voor open en bedekte teelt. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestuurd op geïntegreerde gewasbescherming, emissiebeperking en gebruik van minst risicovolle middelen. De energie aanpak voor de bedekte teelt verandert ook; er wordt gestuurd op reductie broeikasgasemissie in plaats van energie efficiëntie.

Reactiemogelijkheid op finale voorstel
Dit najaar heeft SMK diverse bijeenkomsten gehouden om de wijzigingen te bespreken en zo samen met belanghebbenden de voorstellen voor een werkbare duurzame Milieukeur teelt vorm te geven. Als laatste onderdeel, houdt SMK op 9 november een openbare hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het finale voorstel voor het nieuwe certificatieschema. Deze hoorzitting is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig deze criteria definitief vaststelt.

De hoorzitting heeft betrekking op alle plantaardige producten van Milieukeur en is opgedeeld in twee dagdelen: open teelt (ochtend) en bedekte teelt (middag). De hoorzitting voor Milieukeur open teelt vindt van 10.00 – 12.30 uur plaats en die voor bedekte teelt van 13.30 uur tot 16.00 uur. Ze vinden plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Aanmelden kan via dit formulier.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws